14 March 2024 09:00 - 18:00

Handhaving ruimtelijke ordening: ommezwaai naar administratief herstel en beboeting?

Omschrijving

Vanaf 1 maart 2018 werd in de handhaving ruimtelijke ordening ook de kaart getrokken van de administratieve handhaving, dit naar analogie met de milieuhandhaving. Na een aarzelende start, lijken de lokale besturen meer en meer klaar om hierop in te zetten. Hoog tijd dus om de balans te maken. Op deze studiedag wordt  (na een algemeen overzicht) specifiek gefocust op de administratieve beboeting, de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf een administratief herstel te vorderen en wordt tot slot ook stil gestaan bij de verruimde minnelijke schikking. De sprekers brengen hierbij een mix van zowel een toelichting bij de bestaande regelgeving als praktijkvoorbeelden.

Programma

13.30 – 14.00 Inleiding: overzicht handhavingsinstrumentarium door Robin Slabbinck, Advocaat LDR Advocaten

14.00 – 14.45 Bestuurlijke beboeting van stedenbouwkundige inbreuken en misdrijven  door Eva De Witte, Advocaat LDR Advocaten
 
14.45 – 15.15 Pauze
 
15.15 – 16.00 Administratiefrechtelijk herstel: bestuursdwang en last onder dwangsom door Robin Slabbinck, Advocaat LDR Advocaten
 
16.00 – 16.30 De gewijzigde minnelijke schikking door Eva De Witte, Advocaat LDR Advocaten

Docent(en)

 • Robin Slabbinck, Advocaat LDR Advocaten
 • Eva De Witte, Advocaat LDR Advocaten

 

  Voor wie?

  Doelpubliek
  Lokale overheid, Regionale overheid, Federale overheid

  Interessant voor
  omgevingsambtenaren, ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, lokale mandatarissen, advocaten, juristen omgevingsrecht, ….

  Praktisch

  Datum

  Donderdag 14 maart 2024 van 13.30 tot 16.30 uur ( aanmelden vanaf 13.00 uur)

  Locatie

  De Punt
  Kerkstraat 108
  9050 Gentbrugge

  Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

  Deelnameprijs

  Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 150 euro (excl. 21% btw) / 181,50 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de opleiding
  • de documentatiemap
  • de catering

  Bespaar met KMO-portefeuille

  Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

  Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

  Annuleren

  Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.