19 March 2024 09:00 - 18:00

Livestream: De gerechtsdeurwaarder en het nieuw Burgerlijk Wetboek

Omschrijving

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) verenigt de beroepsgroep en verdedigt de belangen van de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, dit zowel ten aanzien van de andere beroepsorganen als ten aanzien van de bevoegde beleidsinstanties.

CVG biedt ook opleidingen aan, aan leden en niet-leden, over actuele relevante topics waarbij een perfect evenwicht wordt geboden tussen theorie en praktijk en beroep wordt gedaan op een bevlogen spreker, expert in deze materie.

De eerste sessie van 2024 handelt over de stand van zaken van het nieuw BW met de focus wat voor gerechtsdeurwaarders belangrijk is. Er wordt stilgestaan bij de diverse wijzigingen die recent zijn ingetreden in het burgerlijk recht.

Kennisgeving, berekening van termijnen, vertegenwoordiging en rechtsmisbruik zijn begrippen die elke gerechtsdeurwaarder aanbelangen. Er wordt gesnuisterd in de verschillende boeken van het nieuw BW naar relevante kwesties die deze doelgroep raken. Bezits- en eigendomsvorderingen, actief vorderen van verkrijgende verjaring, de bewijswaarde van de authentieke akte …

Genoeg materiaal om iedere gerechtsdeurwaarder, kandidaat en stagiair te kunnen boeien.

Programma

15.30 - 16.00 u.: Onthaal van de deelnemers

16.00 - 17.15 u.: Deel 1

17.15 - 17.45 u.: Pauze

17.45 - 19.00 u.: Deel 2

Docent(en)

  • Bart Van Baeveghem, Advocaat te Dendermonde (Synergylaw), Praktijkassistent Vakgroep Metajuridica UGent

Voor wie?

Doelpubliek
Gerechtsdeurwaarder

Praktisch

Datum

Dinsdag 19 maart 2024 van 16.00 tot 19.00 uur (aanmelden van 15.30 uur)

Locatie

Embuild
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor de livestream bedraagt 155 euro (excl. 21% btw) / 187,55  euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de opleiding
  • de documentatiemap
  • de catering

CVG-leden betalen € 135 (excl. btw) - € 163,35 (incl. btw).

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.