12 March 2024 12:00 - 14:00

Agentuur: vernieuwde toepassing van een ingeslapen distributiemodel

De klassieke figuur van de handelsagent is binnen een klassiek retaillandschap minder en minder een vaste waarde.

Binnen een geïntegreerd distributiemodel verdient de figuur echter en hernieuwde aandacht als deel van de onlinestrategie. Dit veronderstelt een goed begrip van de positie van de agentuur binnen het Europees mededingingsrecht.

In dit seminarie bekijken we de recente evoluties in de wetgeving en de rechtspraak en positioneren we de agentuur binnen het actuele retaillandschap.

 

Doelgroep

Dit M&D webinar richt zich tot:

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen

Programma

In dit M&D webinar komen volgende onderwerpen aan bod:  

 • Agentuur in een internationale context: gevolgen van UNAMAR
 • Agentuur in het mededingingsrecht
 • Wijzigingen in de agentuurwetgeving en recente rechtspraak
 • Precontractuele informatie
 • ‘Nieuwe’ toepassingen agentuur in ruimer distributie kader
  • Agentuur als redder van een uniform e-commerce beleid in distributieketen
  • Commissie-affiliatie

 

Docenten

Stijn Claeys
Arne Baert

Prijs: € 165,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je

Extra

Je kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Documentatie

De slides kunt u downloaden in het webinar via omschrijving.