27 February 2024 09:00 - 18:00

Evaluatie van menselijke schade - Samenspel van medischeen juridische (f)actoren

Omschrijving

Deze opleiding heeft als doel om ervaren en minder ervaren medisch deskundigen een context te bezorgen voor medische evaluatie van fysieke en psychische hinder.

Er wordt verduidelijkt wat het onderscheid is tussen de taak van de medisch deskundigen (bepalen van de fysieke of psychische hinder) en de taak van juristen (bepalen van de schade die daaruit voortvloeit). Maar ook wordt nagegaan wat de impact kan zijn van juridische concepten op de beoordeling van de fysieke hinder (bv.in het kader van een vooraf bestaande medische toestand) of de impact van een medische beoordeling op juridische conclusies (bv.in het kader van een verlies van kans).

Tot slot wordt beknopt aangereikt op wélke manier de effectieve schadebegroting op basis van medische verslagen gebeurt door de verzekeraars of voor de rechtbanken.

Einddoel is dat de deskundige na de opleiding een ruimer beeld heeft op het belang en de impact van zijn verslaggeving.

Programma

13.30 - 14.00 u.: Onthaal van de deelnemers

14.00 - 15.00 u.: Deel 1

15.00 - 15.15 u.: Pauze

15.15 - 16.30 u.: Deel 2

Docent(en)

  • Line De Wilde, Advocaat-Vennoot bij Charlier Advocaten en Praktijkassistent Universiteit Gent

Voor wie?

Interessant voor
medisch deskundigen, maar kan ook nuttig zijn voor deskundigen buiten de medische sector, voornamelijk wat betreft het onderdeel over het concept schade, alsook rechtsbijstandsverzekeraars en verzekeringstussenpersonen.

Praktisch

Datum

Dinsdag 27 februari 2024 van 14.00 tot 16.30 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.30 uur)

Locatie

VOKA
Lammerstraat 18
9000 Gent

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 165 euro (excl. 21% btw) / 199,65euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de opleiding
  • de documentatiemap
  • de catering

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.