23 April 2024 09:00 - 18:00

Livestream: Aansprakelijkheid van de landmeter-expert

Omschrijving

Deze vorming rond aansprakelijkheid wordt opgesplitst in twee delen.

In deel 1 komen volgende punten aan bod aangaande de aansprakelijkheid:

  • De precontractuele fase, de aankoop van een onroerend goed via moderne communicatiemiddelen, de vormvereisten, de gekruiste optie
  • De redactie van een onderhandse overeenkomst (de nuttige en noodzakelijke contractuele bedingen)
  • De actiemogelijkheden van de koper/verkoper in geval van problemen (zoals afwijkende bestemming of afwijkende oppervlakte)

In deel 2 wordt nagegaan welke aansprakelijkheid de landmeter draagt en in welke mate het mogelijk is voor een landmeter om zijn persoonlijke aansprakelijkheid te beschermen. Er wordt besproken welke aansprakelijkheid moet verzekerd worden en of hieraan wettelijke eisen worden gesteld. Naar verzekering toe wordt onder andere bekeken welke activiteiten kunnen verzekerd worden, wat de waarborgen zijn en hoe de dekking in de tijd verloopt.
Als laatste punt worden verschillende schadecases overlopen waarin de aansprakelijkheid van de landmeter het voorwerp van discussie uitmaakte.

 

Voor wie?

Doelpubliek
Landmeter-expert

Praktisch

Datum

Dinsdag 23 april 2024 van 16.00 tot 19.00 uur (aanmelden van 15.30 uur)

Locatie

Online

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 150 euro (excl. 21% btw) / 181,50 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de livestream
  • de documentatie

NKKCLE-leden betalen voor deelname 115 euro (excl. btw) - 139,15 euro (incl. btw).

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.