17 April 2024 09:00 - 18:00

(Aanvullende) Pensioenen

Omschrijving

Pensioenen blijven een hot item. Niet alleen krijgt iedereen er op een bepaald moment mee te maken. Daarnaast maakt dit één van de grootste uitgavenposten uit in het Belgisch overheidsbudget, wat ervoor gezorgd heeft dat opéénvolgende regeringen steeds met nieuwe pensioenhervormingen komen. Bovendien dekt de term ‘pensioenen’ vaak niet alleen het wettelijk pensioen (eerste pijler) maar ook de aanvullende pensioenen of groepsverzekeringen (tweede pijler). Dit maakt ‘pensioenen’ weliswaar een dynamische en brede materie, maar met als keerzijde dat velen door de bomen het bos niet meer zien…

Vandaar deze opleiding … met een bijzondere focus op aanvullende pensioenen. We vertrekken daarbij vanuit een globaal beeld van het pensioenlandschap (drie pijlers), behandelen de kernprincipes van het wettelijk pensioen (met inbegrip van de nieuwe pensioenbonus) om vervolgens dieper te duiken in de materie van aanvullende pensioenen (tweede pijler).

 • Hoeveel bedraagt het wettelijk pensioen en vanaf welke leeftijd kan men dit opnemen? Welke jaren tellen mee voor de toegang tot het wettelijk pensioen en/of voor de berekening van het pensioenbedrag? Kan men nog verder wettelijk pensioen opbouwen eens men een zogenaamde volledige loopbaan heeft?
 • Kan men nog met vervroegd wettelijk pensioen gaan en onder welke voorwaarden? Eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of moet deze voorafgaand worden opgezegd? Mag men bijverdienen als wettelijk gepensioneerde? Kan een werkgever zijn werknemers verder of opnieuw te werkstellen na opname van het wettelijk pensioen?
 • Loont langer werken omdat men op die manier automatisch een hoger wettelijk pensioen opbouwt of is dit niet altijd het geval? Hoe werkt de nieuwe wettelijke pensioenbonus?
 • Kan een werkgever op eigen initiatief een aanvullend pensioen invoeren voor zijn werknemers? Moet een werkgever dit aanbieden aan al zijn werknemers of kan hij dit beperken tot een bepaalde categorie? Moet men als werkgever steeds deelnemen aan het sectoraal aanvullend pensioen als dit voorzien wordt door het paritair comité waaronder men valt of zijn er uitzonderingen?
 • Is het als werkgever best om een aanvullend pensioen te organiseren via een verzekeraar of via een pensioenfonds? Moet een werkgever hierover sociaal overleg plegen op de werkvloer, via de ondernemingsraad of het CPBW of de syndicale delegatie (als die er zijn)?
 • Wat gebeurt er met de pensioenreserves die je als werknemer hebt opgebouwd in het pensioenplan of de groepsverzekering van je gewezen werkgever als je uit dienst gaat?
 • Wanneer kan een werknemer zijn aanvullend pensioen opnemen? Kan dit nog voor men met wettelijk pensioen gaat? Kan men nog wachten tot na het wettelijk pensioen om het aanvullend pensioen op te nemen? Wordt het aanvullend pensioen betaald onder de vorm van een levenslange rente zoals het wettelijk pensioen of onder de vorm van een eenmalig pensioenkapitaal? Heb je hier als werkgever een keuze in?
 • Welke zijn de fiscale voordelen en dit zowel voor de werkgever, als voor de werknemer?
 • Kan men via MyPension.be een antwoord vinden op je specifieke pensioenvragen? Kan het nuttig zijn om via het HR- of personeelsbeleid het gebruik van MyPension.be aan te moedigen?
 •  …

Komt u in uw professionele activiteiten bij een verzekeraar, een makelaar, een sociaal secretariaat, een benefit consultant of een vakbond; of in uw job als advocaat, als HR-expert of -verantwoordelijke in aanraking met deze materie, dan geeft deze basisopleiding een helder inzicht waarmee u in uw eigen praktijk verder mee aan de slag kan. Het gaat om een pragmatische en to-the-point opleiding die u de basisprincipes bijbrengt, met praktijkvoorbeelden en ruimte voor interactie.


Deze live basisopleiding vormt de perfecte basis voor de webinars die nadien zullen worden georganiseerd over een aantal specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld:

 • De verplichte harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden tegen uiterlijk 1.1.2030. Tijd voor actie!
 • Hoe omgaan met aanvullende pensioenen in het kader van overnames, fusies,… (M&A)?
 • Aanvullende pensioenen als sleutelelement in een total reward strategy
 • Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers. Wat is nog mogelijk? Aandachtspunten inzake wettelijk en aanvullend pensioen?
 • ...

of andere thema’s die door de deelnemers aan de basisopleiding worden voorgesteld.

Deze webinars zijn deep dive-sessies waar één specifiek item dat bijzonder leeft in de huidige marktpraktijk, grondig wordt uitgediept en dit opnieuw vanuit een pragmatische benadering.

Programma

13.00 - 13.30 u.: Onthaal van de deelnemers

13.30 - 15.00 u.: Deel 1

15.00 - 15.30 u.: Pauze

15.30 - 17.00 u.: Deel 2

Docent(en)

 • Cédric Bruyninckx, Advocaat CLAEYS & ENGELS Advocaten
 • Isabelle De Somviele, Advocaat – Vennoot CLAEYS & ENGELS Advocaten

Voor wie?

Interessant voor
Verzekeraars, makelaars, sociaal secretariaten, benefit consultants, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, advocaten, magistraten, HR-experten of -verantwoordelijken, …

Praktisch

Datum 

Woensdag 17 april 2024 van 13.30 tot 17.00 uur (aanmelden vanaf 13.00 uur)

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3000 Leuven

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor de opleiding bedraagt 195 euro (excl. 21% btw) / 235,95 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de documentatie
 • de catering

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.