16 April 2024 09:00 - 17:30

Vennootschapsrecht: basisopleiding

Wie een vennootschap succesvol wil leiden, adviseren of controleren, heeft een stevige basiskennis van het vennootschapsrecht nodig. Hij of zij heeft nood aan kennis van en inzicht in de verschillende vennootschapsvormen, de werking van hun organen, welke effecten ze kunnen uitgeven, welke herstructureringen ze kunnen ondergaan, de rol van de commissaris enzovoort. Sinds 1 mei 2019 hebben we een nieuw wetboek voor vennootschapsrecht: het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat het vorige wetboek vervangt. Vennootschappen opgericht na 1 mei 2019 vallen automatisch onder de nieuwe regels, bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020. Het nieuwe wetboek beoogt een doorgedreven vereenvoudiging en de aanpassing van de regelgeving aan Europese evoluties. De docenten zullen daarom, elk voor hun deeldomein, ingaan op de belangrijkste wijzigingen. Wil je helemaal mee zijn met de nieuwigheden, dan is deze basisopleiding en opfrissing een aanrader.

Doelstellingen

In België stijgt het aantal startende ondernemingen jaar na jaar. Maar nog heel wat professionals zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de spelregels. Nochtans is een basiskennis van het nieuwe vennootschapsrecht cruciaal voor een degelijk bestuur en onderbouwde adviezen ... Deze opleiding laat je kennismaken met de juridische context waarbinnen de verschillende vennootschappen opereren. Je krijgt inzicht in de vennootschapsstructuur en de dagelijkse werking. Bovendien maken de docenten je wegwijs door het 'Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen', zodat je sommige vragen en netelige kwesties voortaan zelf kan oplossen.

Na het volgen van deze basisopleiding ben je uitstekend gewapend om belangrijke beslissingen te nemen!

Pluspunten

 • Snelst mogelijke introductie in de basisregels van het vennootschapsrecht!
 • Opleiding samengesteld door topadvocaten.
 • Praktische invalshoek, zodat de nieuwe kennis ook echt meerwaarde oplevert.
 • Inclusief tweetalig wetboek.

Getuigenissen

Ik beveel deze opleiding zeker aan: ervaren docenten die de theorie ook praktisch voorstellen met tal van voorbeelden.

Marianne Dees, paralegal, Electrabel

Deze cursus overstijgt het gemiddelde niveau. Uiterst goede docenten, deels academisch, deels vakbekwame juristen. Praktische syllabus. Een aangename wisselwerking tussen docent en student.

Luc De Vleminck, immobiliënmakelaar, De Vleminck Luc Immo

Deze opleiding was voor mij perfect, gezien ik dringend behoefte had aan een opfrissing van het vennootschapsrecht in het kader van toekomstige examens BIBF. Ik kon bij workshops de opgedane kennis omzetten in de praktijk. Zeer aangenaam!

Dominique Bauwens, boekhouder, SD WORX

Het waren 3 aangename en leerrijke dagen, zeker aan te raden voor personen die in de jurische wereld werken en geen juridische achtergrond of rechtendiploma hebben.

Tiffany Philips, legal assistant, TMF Accounting Services

Deze cursus is een aanrader voor iedereen die zijn/haar basiskennis wil uitbreiden of die een opfrissing van deze materie kan gebruiken. De docenten slagen erin de theorie op een interessante en interactieve wijze over te brengen. Ik heb nu een veel ruimer zicht op de verschillende rechten en plichten van de raden van bestuur en de algemene vergaderingen, alsook van alle formaliteiten die moeten worden vervuld mbt. het maatschappelijk kapitaal en tov. de commissaris. De sterke punten bestaan uit: professionele docenten die uit een ruime ervaring kunnen putten, waardoor ze op quasi elke vraag een antwoord kunnen bieden, en die tegelijk ook een theoretische materie kunnen omzetten in voorbeelden in de praktijk.

Kenneth De Kegel, legal assistant Shareholders, Cofinimmo

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor:

 • accountants
 • boekhouders
 • revisoren
 • belastingconsulenten
 • fiscalisten
 • bedrijfsleiders
 • bestuurders
 • zaakvoerders
 • financieel directeuren
 • administratief directeuren
 • advocaten
 • juristen
 • notarissen
 • professionals met of zonder juridische achtergrond.

Programma

De vennootschapsvormen

Wat is een vennootschap? Vanuit een definitie van de vennootschap krijg je een overzicht van de belangrijkste kenmerken en de voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen. De nadruk wordt gelegd op de doorgedreven vereenvoudiging van de vennootschapsvormen in het nieuwe Wetboek: hun aantal wordt immers naar 4 basisvormen teruggebracht, weliswaar met varianten.

Bestuur en algemene vergadering

Hoe wordt een vennootschap bestuurd? Welke organen zijn wettelijk verplicht en welke spelregels gelden bij het nemen van beslissingen? De docenten bespreken de rol en de bevoegdheden van bestuurders, de raad van bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders. Tot slot komt de bestuurdersaansprakelijkheid aan bod. Ook hier bevat het nieuwe Wetboek enkele nieuwigheden, zoals de afschaffing van de ad nutum-afzetbaarheid van bestuurders en de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid.

Oprichting en kapitaal/eigen vermogen

Hoe wordt een vennootschap opgericht en hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de oprichters? Hoe vormt men kapitaal en wat is de bestaansreden ervan? Met welke mechanismen en procedures kunnen kapitaalverschaffers hun rechten in de vennootschap vrijwaren? Op welke wijze en binnen welke perken kan winst worden uitgekeerd? Levensbelangrijke vragen voor iedereen die betrokken is bij vennootschappen. En niet onbelangrijk: wat met 'kapitaal' na het nieuwe Wetboek, dat een 'kapitaalloze BV' zal invoeren?

Aandelen en andere effecten - Conflicten tussen aandeelhouders

Je kan op verschillende manieren deelnemen in een vennootschap: aandelen met of zonder stemrecht, winstbewijzen en warrants (inschrijvingsrechten), (converteerbare) obligaties of certificaten ... Die keuze heeft belangrijke fiscale en vennootschapsrechtelijke gevolgen. Daarnaast zal het nieuwe Wetboek heel wat nieuwe opportuniteiten bieden, zoals de mogelijkheid om aandelen met meervoudig stemrecht uit te geven. Verder zullen de docenten aandacht besteden aan de manier waarop geschillen en conflicten tussen aandeelhouders kunnen worden opgelost.

Herstructureringen

Heel wat vennootschappen krijgen vroeg of laat af te rekenen met vragen over fusie, splitsing, inbreng, ontbinding of vereffening. Ondernemingen die groeien of krimpen, kunnen kiezen uit verschillende (de)concentratiestrategieën. Maar wat zijn de voor- en nadelen daarvan? De docenten leggen je uit welke juridische valkuilen je moet vermijden en hoe je daarbij concreet te werk moet gaan. Gelukkig tracht het nieuwe Wetboek deze procedures alvast wat eenvoudiger te maken.

Commissariaat, verslagen en eindejaarsverrichtingen

De commissaris heeft heel wat bevoegdheden en verplichtingen. Hij speelt dus een belangrijke rol binnen de onderneming. Maar hoe wordt hij of zij benoemd en ontslagen? Welke verslagen moet hij/zij opmaken, en hoever reikt zijn/haar aansprakelijkheid? Tot slot zullen de docenten de administratieve horden overlopen die elke onderneming moet nemen bij het afsluiten van het boekjaar.

 

Docenten

Alain Chaerels
Joris De Wolf
Anthony Logghe
Carl Clottens
Michaël Verbeke
Warre De Mets
Michiel Stuyts
Christophe De Backere

Prijs: € 2 219,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je

Extra

Enkele topics die aan bod komen in deze opleiding, worden verder uitgediept in gespecialiseerde studie(mid)dagen. Meer info: www.ncoi.be/juridisch

Documentatie

Naast een zeer uitgebreide documentatiemap ontvang je het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (Intersentia). Dit essentiële wetboek neemt zowel het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen als het daarbij horende uitvoeringsbesluit op. Beide worden vergezeld van hun eigen concordantietabel.