22 February 2024 09:00 - 17:30

Studiedag 'Grensoverschrijdende Tewerkstelling'

Op 22 februari 2024 houdt M&D haar jaarlijkse studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling', opgedeeld in vijf opeenvolgende sessies:

 • Sessie 1: Sociale Zekerheid - Hot topics
 • Sessie 2: Arbeidsrechtelijke aandachtpunten bij detachering, salary split, “working from home abroad” – laatste stand van zaken
 • Sessie 3: Arbeidsmigratie van werknemers en zelfstandigen: single permit en nieuw beleid beroepskaarten Vlaanderen
 • Sessie 4: Grensoverschrijdende tewerkstelling: fiscale aspecten
 • Sessie 5: Strijd tegen concurrentie- en markverstoring en sociale dumping 
    

Deze studiedag die doorgaat bij Xavier in Destelbergen, kunt u ook integraal volgen via livestream.

Kies dus zelf wat u het best past:

 • ofwel de studiedag ter plaatse volgen samen met uw vakgenoten,
 • ofwel volgt u de studiedag digitaal - via livestream van op uw werkplek of van bij u thuis. 

Onze sprekers zijn rechtspractici die de materie dagelijks beoefenen, en kunnen buigen op een zeer ruime persoonlijke en academische expertise.

Doelgroep

Deze M&D studiedag richt zich tot:

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten

Programma

08:30 - 09:00 uur

 • registratie deelnemers

09:00 - 10:45 uur

Sessie 1. Sociale zekerheid - hot topics

door de heer Lode Van Steenkiste

Met dit jaar aandacht voor:

 • Het kaderakkoord inzake grensoverschrijdend telewerk
 • Recente rechtspraak van het Hof van Justitie
 • PWD – Limosa: wat beweegt er op EU niveau
 • Huidige trends in cijfers

 
10:45 - 11:00 uur

Pauze

11:00 - 12:45 uur

Sessie 2. Arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij grensoverschrijdend werken: laatste tendensen en ontwikkelingen

door mr. Sophie Maes

 • Aandachtspunten bij ‘working from home abroad’
 • Aandachtspunten bij detachering
 • Aandachtspunten bij salary split


12:45 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 15:15 uur

Sessie 3. Arbeidsmigratie van werknemers en zelfstandigen

door mr. Dries Faingnaert en mr. Martijn Baert

15:15 - 15:30 uur

Pauze

15:30 - 16:20 uur

Sessie 4. Grensoverschrijdende tewerkstelling: Fiscale aspecten

door mr. Jan Lein

 • fiscale basisregels bij internationale tewerkstelling (PB/BNI/VEN.B.);
 • specifieke aandachtspunten in geval van telewerk in het buitenland
 • ‘fiscale’ best practices bij internationale tewerkstelling 

16:25 - 17:15 uur

Sessie 5. Strijd tegen concurrentie- en markverstoring en sociale dumping

door mr. Sara Cockx

 • Sociale fraude en sociale dumping in een grensoverschrijdende context: (poging tot) definitie, oorzaken en voorbeelden
 • Bestrijding van sociale fraude en sociale dumping: preventie, detectie, controle, bestraffing en invordering

 

Docenten

Sophie Maes
Dries Faingnaert
Lode Van Steenkiste
Martijn Baert
Sara Cockx
Jan Lein

Prijs: € 360,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je