16 April 2024 12:00 - 14:00

Ketenaansprakelijkheid in de strijd tegen illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers

De laatste jaren werd er in het Vlaams Gewest op enkele bouwwerven illegale tewerkstelling en mensenhandel ontdekt. De Vlaamse Regering heeft hierdoor haar regelgeving aangescherpt. 

Op 25 oktober 2023 is het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers aangenomen. Het decreet werd gepubliceerd in het Staatsblad van 30 november 2023 en heeft als doel de ketenaansprakelijkheid bij illegale tewerkstelling via onderaanneming te verbeteren.Tijdens dit webinar wordt het nieuwe decreet besproken en toegelicht.

Er wordt verder ook kort ingegaan op andere aandachtspunten in het kader van werken met (buitenlandse) onderaannemers waar steeds rekening mee moet worden gehouden, zoals: 

 • Het verbod op terbeschikkingstelling van personeel en de gevolgen daarvan;
 • Het inzetten van derdelanders via de Vander Elst vrijstelling;
 • A1 en Limosa;
 • De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van lonen;
 • Bijkomende verplichtingen werkzaamheden in onroerende staat;
 • Etc

 

 

Doelgroep

Dit M&D webinar richt zich tot:

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen

Programma

In dit webinar worden volgende punten besproken:

 1. Verboden terbeschikkingstelling
 2. Werken met derdelanders en impact van het nieuwe decreet Ketenaansprakelijkheid
 3. Andere aandachtspunten ingeval van samenwerken met (buitenlandse) onderaannemers

Docent

Ester Vets

Prijs: € 165,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je

Extra

Je kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Documentatie

De slides worden digitaal aangeboden.