16 May 2024 10:00 - 18:00

Update webinar voorjaar 2024 - Vennootschapsbelasting

Beschrijving

Een webinar over…

Tijdens dit seminarie worden de wijzigingen voor het aanslagjaar 2024 uitgebreid besproken. U krijgt een overzicht van de fiscale maatregelen die de regering Vivaldi I het voorbije boekjaar heeft genomen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op de jaarafsluiting.   

Naast de wetswijzigingen komen ook relevante rulings, rechtspraak en circulaires aan bod.  

De digitale syllabus bestaat uit een Powerpoint en een naslagwerk.  

Een korte opsomming van enkele zaken die we verduidelijken:

Wetgeving

 • de aangepaste percentages van de investeringsaftrek voor de aanslagjaren 2024 en 2025;
 • de strengere toepassing voor betalingen aan belastingparadijzen;
 • de invulling van de TCO binnen het mobiliteitsbudget;
 • de verlenging van de koopkrachtpremie.

 

Procedure

 • de gewijzigde onderzoeks- en aanslagtermijnen.

 

Circulaires

 • de aanpassing van forfaitaire verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen;
 • de nieuwe verworpen uitgaven;
 • de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen.

 

Parlementaire vragen

 • de vergroening van de autofiscaliteit;
 • de toepassing van VVPR-bis op de omgevormde CommV. 

 

Rechtspraak  

 • de visitatie van de woning: bevoegdheden van de controleur;
 • de sequal m.b.t. bezoldigingstheorie;
 • het consistentiebeginsel van de kleine vennootschap binnen verbonden vennootschappen;
 • bezwaar tegen de eigen aangifte;
 • de onmogelijke verhuur van cliënteel en simulatie;

We verwijzen ook al naar de belangrijkste nieuwigheden van toepassing vanaf het aanslagjaar 2025 zoals de uitbreiding van de herbeleggingstermijn voor gedwongen meerwaarde, de invoering van een minimumbelasting voor multinationals en de gevolgen voor de beperking van de tweede korf, de wijzigen aangebracht aan art. 54 en art. 344 WIB de antimisbruikbepaling, … 

Zo bent u weer helemaal klaar voor uw klantenbesprekingen.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum & uur:

 • Dinsdag 14 mei 2024 - Webinar van 10u00 tot 13u00
 • Donderdag 16 mei 2024 - Webinar van 14u00 tot 17u00

De deelnemers ontvangen vóór het webinar alle benodigde informatie, zoals de inloggegevens om het webinar te volgen vanaf hun pc, evenals de documentatie.


Voor wie?

Dit webinar is er speciaal voor... 

Iedereen

 • die sterk voorbereid wil zijn om zijn aangifte vennootschapsbelasting zonder zorgen in te vullen.

Abonnees van TaxWin Expert Silver en TaxWin Expert Gold

 • die in het kader van hun TaxWin-abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie (inschrijven via TaxWin.be): 1 gratis deelnemer per TaxWin-abonnement. Extra deelnemers die onder hetzelfde abonnement vallen, krijgen een korting van 50% op de basisprijs.

Permanente vorming

Er werd een aanvraag tot erkenning ingediend bij de ITAA, OVB en het IBR.

Sprekers

Spreker

 • Donald Vandenberghe : Gecertificeerd belastingadviseur, Flamée & Partners BV