28 May 2024 12:00 - 14:00

Fonds Sluiting Ondernemingen: Van Theorie tot Praktijk

Tijdens dit webinar krijgt u inzicht in de juridische procedures waarbij het Fonds Sluiting Ondernemingen betrokken is. We zullen een volledig overzicht geven van het vergoedingsproces, zowel vanuit praktisch als juridisch perspectief.

We zullen onder meer ingaan op de voorwaarden op ondernemingsniveau, waaronder de types sluitingen waarbij het FSO tussenkomt, de invloed van CAO nr. 32bis en CAO nr. 102 op de tussenkomst van het FSO. De voorwaarden voor individuele werknemers zullen worden toegelicht. Daarnaast zal er worden stilgestaan bij de terugvorderingen van de uitbetaalde uitkeringen in het geval van faillissement, met specifieke aandacht voor situaties waarin het FSO een subrogatierecht heeft of een eigen schuldvordering moet indienen.

Hoewel we deze onderwerpen voornamelijk in een juridisch kader zullen plaatsen, zullen we ook enkele praktische aspecten belichten.

 

Doelgroep

Dit M&D webinar richt zich tot:

  • advocaten
  • bedrijfsjuristen
  • magistraten

Programma

In dit M&D webinar komen volgende topics aan bod:

  • De voorwaarden op ondernemingsniveau, waaronder de types sluitingen waarbij het FSO tussenkomt
  • de invloed van CAO nr. 32bis en CAO nr. 102 op de tussenkomst van het FSO
  • De voorwaarden voor individuele werknemers
  • de terugvorderingen van de uitbetaalde uitkeringen in het geval van faillissement
  • specifieke aandacht voor situaties waarin het FSO een subrogatierecht heeft of een eigen schuldvordering moet indienen

Docenten

Lise Peeters
Lauren Vanpoucke

Prijs: € 165,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je

Extra

Je kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Documentatie

De slides worden aangeboden in het webinar via omschrijving.