09 December 2025 09:00 - 17:30

Contracteren voor niet-juristen

Zijn jouw commerciële overeenkomsten juridisch waterdicht? In de eerste plaats streef je naar het afsluiten van een interessante commerciële deal. Maar heb je de juridische aspecten even goed geregeld? Ben je ingedekt tegen allerhande juridische risico's? Weet je wanneer je de grens van vrijblijvende besprekingen overschrijdt en wanneer je acties juridisch bindend worden? Kortom: ken je je rechten en plichten? Deze opleiding biedt je de juridische basiskennis voor het onderhandelen en afsluiten van contracten. Je krijgt concreet advies dat je meteen kan toepassen in je dagelijkse commerciële praktijk!

Doelstellingen

Bij het onderhandelen, het afsluiten en het uitvoeren van een overeenkomst is de correcte juridische reflex een sterk wapen. Zo voorkom je onaangename verrassingen en juridische geschillen in de toekomst. Deze opleiding geeft je de juridische basiskennis die relevant is in de commerciële ondernemingspraktijk. Zo kan je de juridische gevolgen van zowel onderhandelingen, briefwisseling, offertes en overeenkomsten correct inschatten. Je kent de waarde en het nut van standaardclausules en verkoopvoorwaarden en je weet wat de mogelijkheden zijn van maatcontracten.

Na het volgen van deze opleiding weet je onnodige risico's te beperken en kan je misverstanden en problemen met je klant, leverancier of (samenwerkings)partner vermijden. Op die manier haal je maximaal profijt uit je commerciële overeenkomsten.

Pluspunten

Deze opleiding focust zich op niet-juristen en selecteert de informatie die voor hen relevant is. Deze opleiding is dan ook geen overzicht van wetgeving en theorie, integendeel. Het gaat erom de deelnemers een juiste reflex én een onmiddellijk toepasbare en praktische juridische basis te geven die afgestemd is op de dagelijkse commerciële praktijk.

De docent vertrekt van de reële ondernemingspraktijk en behandelt de concrete problemen en valkuilen waarmee een professional in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt. Het resultaat is een praktijkopleiding met concrete en onmiddellijk toepasbare adviezen en antwoorden die praktisch bruikbaar zijn voor de diverse sectoren en omstandigheden.

Getuigenissen

Ik waardeer vooral de zeer praktische bruikbaarheid van deze opleiding. Bekwaam docent. Ruime gelegenheid tot vragen en cases. Aanrader voor diegene die een inleiding in de juridische aspecten van het contracteren nodig heeft.

Marc Verbeeck, Quotations and Proposals Engineer, Cegelec Industry

Je krijgt heel wat praktische tips van de docent.

Wilfried Berghmans, zaakvoerder, Berghmans Fiduciaire

Zeer praktisch gerichte opleiding waarbij elke deelnemer de kans krijgt om commentaren te geven en vragen te stellen.

Mariana Moreira, legal advisor, VUB Vrije Universiteit Brussel

De opleiding voldeed volledig aan mijn verwachting en is zeer bruikbaar in de praktijk.

Veerle Galle, office manager, Exypnos

Docent met enorm veel praktische ervaring en kennis!

Werner Dhaenens, salesmanager, T.W.Z.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die commerciële overeenkomsten afsluit en die geen juridische basiskennis heeft:

 • inkopers
 • inkoopverantwoordelijken
 • verkopers
 • verkoopverantwoordelijken
 • medewerkers binnendienst
 • projectverantwoordelijken
 • leidinggevenden

Programma

Module 1

De precontractuele fase: ook zonder contract zijn er al regels

Een goed opgesteld contract is je 'verzekering' voor als er iets fout zou gaan. Maar het kan al verkeerd gaan voor het contract er ligt.

Deze eerste module behandelt de voorbereidende fase. Je leert hoe je de financiële en andere risico's van transacties correct kan inschatten en hoe je juridische valkuilen kan vermijden. Dit bespaart je heel wat financiële en organisatorische problemen achteraf!

De juridische betekenis van de onderhandelingsfase:

 • De betekenis en consequenties van:
  • offertes
  • prijsaanvragen
  • letters of intent
  • principeakkoorden
  • gentlemen's agreements
  • raamcontracten
 • De hoedanigheid van de tegenpartij
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Mogelijke aansprakelijkheid bij het afbreken van onderhandelingen

 • De precontractuele aansprakelijkheid
 • Bespreking van foutieve gedragingen tijdens de onderhandelingen

Module 2

De contractuele fase: leg de basis voor rechtszekerheid

Waar moet je op letten bij het ondertekenen van een contract? Wat zijn knelpunten in verband met taalkeuze, leverings- en betalingsvoorwaarden? Wat is de betekenis van standaardbedingen en specifieke clausules? In welke situaties is het nuttig om hiervan gebruik te maken? Welke algemene koop- en verkoopvoorwaarden moet je zeker opnemen?

Stap voor stap worden deze vragen beantwoord. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeldcontract, zodat je onmiddellijk de link maakt naar de praktijk.

 • Juridische knelpunten bij het afsluiten van contracten:
  • prijs en voorwerp
  • duur
  • taalkeuze
  • nationale wetgeving
  • plaats van uitvoering
  • wijze van betaling
  • afspraken op maat van de transactie
 • Koop- en verkoopvoorwaarden
 • De betekenis en draagwijdte van standaardbedingen in de overeenkomst: 'battle of the forms'
 • Het onderscheid en belang van standaardbedingen en overeenkomsten op maat
 • Groepswerk en discussie: opstellen van een overeenkomst

Module 3

Bijzondere bedingen en bijzondere overeenkomsten nader bekeken

Tijdens deze module worden specifieke overeenkomsten die voor jou relevant kunnen zijn nader toegelicht: je krijgt zicht op de betekenis, in welke gevallen dergelijke overeenkomsten nuttig zijn of net niet en waar je rekening mee moet houden.

 • De overeenkomsten
  • koop/verkoop
  • agentuur en concessieovereenkomsten
  • onderhouds- en servicecontracten
  • bouw van machines en installaties
  • softwarecontracten en intellectuele eigendom
  • distributieovereenkomsten
 • Specifieke clausules
  • prijsbepalings- en prijsherzieningsclausules
  • modaliteiten van betaling
  • eigendomsvoorbehoud
  • diverse waarborgen
  • overmachts- en imprevisieclausules
  • exoneratiebedingen
  • interpretatiebedingen
  • schadebedingen
  • verjaringsclausules
  • ontbindingsbedingen
  • ingebrekestelling
  • bewijsclausules
  • confidentialiteit en geheimhouding
  • niet-concurrentiebeding
  • nietigheid
 • De wet op de betalingsachterstand

Module 4

De uitvoering van het contract: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Fouten bij de onderhandeling of bij het opstellen van het contract komen vaak pas aan het licht bij de uitvoering van de overeenkomst. Hoe ga je om met geschillen of conflicten? Wat met schadeclaims? Welke acties kan je ondernemen?

Contractmanagement in de praktijk:

 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Contractbreuk en gevolgen
 • Objectieve aansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid

Docent

Thomas Goethals

Prijs: € 1 599,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je