22 February 2024 13:30 - 17:30

Actualia successieplanning anno 2023

De voorbije jaren zijn er heel wat wijzigingen geweest in het wettelijk kader van verschillende materies binnen de rechtstak successieplanning.

Er werd meermaals gesleuteld aan de erfbelasting (of successierechten), de vennootschapswetgeving en het ondernemingsrecht (van belang voor de controlestructuren, die vaak worden aangewend in familiale vermogensplanning).

Het erfrecht en het uwelijksvermogensrecht werd reeds in 2018 van onder het stof gehaald. Naar aanleiding van deze wetswijzigingen werden tevens een heel aantal standpunten en voorafgaande beslissingen inzake schenk- en erfbelasting door Vlabel (in)genomen. Bovendien werd een veelvuldig gebruikte techniek van successieplanning, zijnde de schenkingen voor buitenlandse notaris eind 2020 in de kiem gesmoord.

Ten gevolge hiervan doken er alternatieve planningstechnieken op, zoals de bierroute, de vierde (toebedelingsbedingen) en vijfde piste (toekenningsbedingen), en wordt de gunstmaatregel voor familiale vennootschappen des te belangrijker bij de overdracht van familiaal vermogen.

Tevens had zowel het nieuw goederen- als verbintenissenrecht hun impact op bepaalde clausules in overeenkomsten (schenkingen, maatschappen, enz)

 

 

Doelgroep

Dit M&D seminar richt zich tot:

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • notarissen

Programma

In dit M&D seminarie worden volgende topics besproken:  

 1. Relevante wetswijzigingen
  1. Nieuw verbintenissenrecht
  2. Nieuw huwelijksvermogens- en erfrecht
  3. Nieuw goederenrecht
  4. Nieuw vennootschapsrecht
 2. Recente rechtspraak
  1. Fiscaal gunstregime voor familiebedrijven
  2. Herroeping van de schenking tussen echtgenoten
  3. Symmetrisch en asymmetrisch uitbrengen
 3. Recente standpunten en voorafgaande beslissingen
  1. Alternatieve schenkingstechnieken
  2. De bierroute
  3. De vierde en vijfde piste
  4. Terugkeer van geschonken goederen
  5. Inbreng gevolgd door een schenking
  6. Uitkering levensverzekering aan maatschap
  7. De verzekeringsgift 

Docent

Liesbeth Franck

Prijs: € 230,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je