23 February 2024 12:00 - 14:00

Misbruik van economische afhankelijkheid

De B2B wet van 4 april 2019 introduceerde o.a. het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid in het Belgisch recht, een luik dat op 22 augustus 2020 in werking trad. De Belgische wetgever wou ondernemingen de mogelijkheid geven op te treden tegen misbruik door andere ondernemingen die zich in een relatieve machtspositie bevinden, zonder het bewijs te moeten leveren dat er ook sprake is van een absolute machtspositie. Het speelveld wordt hierdoor verruimd, zodat ook niet-dominante ondernemingen in het vizier komen. Van deze figuur wordt in sommige sectoren reeds veelvuldig gebruik gemaakt (bijv. in het kader van onderhandelingen). Ze heeft daarenboven al tot een aantal interessante gepubliceerde rechterlijke beslissingen geleid.

Doelgroep

Dit M&D webinar richt zich tot:

  • advocaten
  • bedrijfsjuristen

Programma

In dit M&D webinar komen volgende topics aan bod:

  • Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid: begrip, verbod en naburige figuren.
  • Oorsprong: B2B wet van 4 april 2019 en werking in de tijd
  • Mogelijke gevolgen van schending: focus op private vorderingen en mogelijke boetes
  • Concrete toepassingsgevallen: gepubliceerde rechtspraak en supply chain disruption

Docenten

Sebastian Tytgat
Hannah Matthys

Prijs: € 165,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je

Extra

Je kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Documentatie

De slides worden digitaal bezorgd.