De school Video Interactie Begeleider. Volgend in beweging Fontys-OSO-Reeks, nr. 29

  • Disponibilité En stock
  • Livraison gratuite

Description

Over het boekIn deze publicatie, De School Video Interactie Begeleider. Volgend in bewegingwordt de rolneming van de begeleider vanuit een aantal gezichtspunten uitvergroot.Volgend in beweging, staat voor de kern van de SVIB-methodiek, die steeds opnieuwde bewegende interactie volgt, objectiveert en vervolgens betekenis geeft. Dit vraagtvan een begeleider een aantal vaardigheden. Een aantal opleiders SVIB van FontysOSO geeft in dit boek een diversiteit aan invalshoeken van kwaliteiten en capaciteitenwaarover een SVI-Begeleider kan beschikken en hoe zij daarin zelf voortdurend totvernieuwende inzichten komen. Eerdere inzichten zijn gepubliceerd in het boek SchoolVideo Interactie Begeleiding. Van meerdere kanten bekeken. Van den Heijkant e.a.,2005, waarin coaching een prominente plaats kreeg.In deze uitgave laten de auteurs de lezer volgen in de beweging die te maken is naarde mogelijkheden voor de SVI-Begeleider met o.a. oplossingsgericht werken, positieveempowering, mentale modellen, reflectie en gelaagdheid hierin, synchroon coachen,verdiepende begeleiderscommunicatie en authentiek functioneren.Dit boek is bedoeld voor iedere begeleider die werkt met school video interactiebegeleiding SVIB of video home training VHT.Uit de inhoudVolledige inhoudsopgave